Nakladatelství Lidové noviny vydalo novou publikaci Jindřicha Marka o Václavu Korandovi mladším

Knihovědné oddělení našeho ústavu přivítalo začátkem nového roku další významnou publikaci v oblasti dějin knižní kultury. Kolega Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. se v knize Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát (Nakladatelství Lidové noviny, 2018) zaměřil na osobnost univerzitního mistra Václava Korandy mladšího, jeho osobní knihovnu a specifika knižní kultury pozdního středověku. Publikaci doporučujeme nejen studentům magisterského studia, ale i všem zájemcům o knihovědnou specializaci.

Anotace:

Václav Koranda mladší (1425—1519) byl představitelem třetí generace českých utrakvistů. Byl univerzitním mistrem, církevním úředníkem a autorem mnoha polemických spisů. Zemřel krátce předtím, než do Čech začaly pronikat první reformační myšlenky z německých zemí a ačkoliv tehdejší utrakvismus žádné věroučné inovace nepřinášel, Koranda se velmi aktivně podílel na vymezování utrakvistických pozic vůči protivníkům z řad katolíků i radikální reformace. Zvláštní pozornost je věnována Korandově osobní knihovně, z níž se do dneška dochovalo 70 svazků. Korandova doba byla z hlediska vývoje knižní kultury velmi zajímavá a v mnoha ohledech přechodová: vedle rukopisů se jako komunikační médium stále více prosazovaly tištěné knihy, což se projevilo jak v Korandově literární činnosti, tak i ve skladbě jeho knihovny.

Kniha je dostupná v e-shopu Knihkupectví Karolinum.

Úvod > Nástěnka > Nakladatelství Lidové noviny vydalo novou publikaci Jindřicha Marka o Václavu Korandovi mladším