Odevzdávání diplomových a bakalářských prací ve školním roce 2017/2018

V tomto školním roce dochází k významné změně. Závěrečné kvalifikační práce již budou odevzdávány v tištěné podobě pouze v jednom exempláři, kroužkové vazbě a v elektronické podobě. Po obhajobě bude tento vytištěný exemplář vrácen studentovi.

Kdy to v tomto školním roce bude:

18. 12. 2017;

9. 5. 2018;

31. 7. 2018.

Elektronická podoba do 24:00 daného dne. Tištěná verze dle konkrétních hodin sekretariátu ÚISK, případně 24  hodin před konkrétním datem do schránky ÚISK v přízemí v Jinonicích.

Termín je zcela závazný a nemůžeme jej nijak operativně měnit podle náhlé události v životě studenta.

Úvod > Nástěnka > Odevzdávání diplomových a bakalářských prací ve školním roce 2017/2018