Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosinec 2017 nebo dle dohody.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v provádění specializovaných rešerší k předmětům práv průmyslového vlastnictví v relevantních informačních zdrojích, v zajišťování informačních služeb pro veřejnost, v podpoře uživatelů při práci s rešeršními systémy průmyslověprávních informací, v podílení se na akcích ke zvyšování průmyslověprávního povědomí laické i odborné veřejnosti, v zajišťování kooperačních programů se zahraničními organizacemi na ochranu průmyslového vlastnictví (EUIPO, EPO, WIPO atd.).

Podrobné informace o nabídce služebního místa, o předpokladech, požadavcích a o podmínkách pro přihlášení se do výběrového řízení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na stránkách: www.upv.cz/cs/upv/zamestnani/volna-sluzebni_pracovni-mista.html.

V případě Vašeho zájmu je nutné žádost, včetně požadovaných příloh podle zákona č. 234/2014 Sb., podat předepsaným způsobem, tj. písemně, datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, ve lhůtě do 10. října 2017.

Úvod > Pracovní příležitosti > Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví