Odborná stáž pro středoškoláky představí vysokoškolské studium během 24 hodin

Zapojili jsme se do pořádání odborných stáží 24 hodin s FF UK a letos poprvé nabízíme středoškolským studentům a gymnazistům možnost vyzkoušet si život vysokoškolského studenta na vlastní kůži. Zvažujete studium oboru Informační studia a knihovnictví a chcete si ověřit, že je to ten pravý obor pro vás? Praktická stáž, která se uskuteční během zimního semestru, nabídne náhled především do knihovědné části studia. Účastníci se dozvědí základní informace o studiu dějin knižní kultury na FF UK a možnosti případného profesního uplatnění. Během několika přednášek a prakticky zaměřeného semináře budou mít možnost seznámit se blíže s nejnovějšími trendy ve výzkumu knižní kultury. Ústředním tématem bude kniha jako informační médium a její proměny v průběhu několika století – od středověkého rukopisu až k tištěné knize. Kromě jedné z úvodních přednášek k dějinám knižní kultury, se studenti zúčastní rovněž některé z tematicky úžeji zaměřených přednášek týkajících se dějin knihtisku, knižní vazby a ilustrace apod. Součástí stáže bude i návštěva jedné z předních institucí uchovávající vzácné rukopisy a staré tisky a prakticky zaměřený workshop, v rámci něhož si studenti budou moci prověřit získané znalosti přímo s knihou v ruce a vypracovat jednoduchý dílčí projekt.

Stáž pro středoškolské studenty se uskuteční v období od 16. 10. 2017 do 5. 1. 2018 (konkrétní časové rozvržení programu stáže záleží na domluvě s odborným školitelem).

Jak se přihlásit na odbornou stáž? Podrobné informace a přihlášku najdete na webu Filozofické fakulty UK.

Přihlášky je možné posílat do 15. září 2017. Účast na stáži je bezplatná.

Úvod > Nástěnka > Odborná stáž pro středoškoláky představí vysokoškolské studium během 24 hodin