Program seznamovacího kurzu pro první ročníky oboru Informační studia a knihovnictví

Program je nyní v přípravě, na tomto místě jej budeme postupně aktualizovat. V tuto chvíli se domníváme, že akce proběhne takto:

Bakalářské studium – středa

11:00 – 12:00 – Úvodní slovo tajemníka katedry

14:00 – 15:30 – Úvod do studia s Mgr. Adélou Jarolímkovou a koordinátorkou Erasmus programu Helenou Lipkovou

15:30 – 16:30 – AIESEC CUNI Praha s Pavolom Bebjakem (pouze ve středu)

16:30 – 18:00 – Úvod do informační vědy s ing. Martinem Součkem a ředitelkou ÚISK dr. Barborou Drobíkovou

18:00 – … – studentský spolek Librain

následující den

9:30 – 11:00 – Úvod do logiky s doc. Jiřím Součkem

Navazující magisterské studium – čtvrtek

11:00 – 12:30 – Úvodní slovo ředitelky ÚISK dr. Drobíkové, tajemnice dr. Římanové

14:00 – 18:00 – odpolední  blok bude sestaven ze setkání s klíčovými odborníky naší katedry, vyučujícími na magisterském stupni studia v jednotlivých specializacích (informační, knihovnické i knihovědné).

Vystoupí koordinátorka pobytů Erasmus dr. Lipková

Výzkumné směry ÚISK představí zástupci jednotlivých specializací –  dr. Marek a doc. Šmejkalová,  dr. Jarolímková a dr. Souček, dr. Drobíková

18:00 – … – studentský spolek Librain

následující den

9:30 – 11:00 – Diplomové práce INSK aneb hned na počátku je nutné se připravovat na cílovou rovinku ….dr. Římanová

Bakalářské studium – pátek

11:00 – 12:30 – Úvodní slovo vedoucího a tajemníka katedry

14:00 – 15:30 – Úvod do studia s Mgr. Adélou Jarolímkovou

15:30 – 17:30 – Úvod do informační vědy s ing. Martinem Součkem a ředitelkou ÚISK dr. Barborou Drobíkovou

18:00 – … – studentský spolek Librain

následující den

9:30 – 11:00 – Úvod do logiky s doc. Jiřím Součkem

 

Navazující magisterské studium – sobota

11:00 – 12:30 – Úvodní slovo ředitelky ÚISK dr. Drobíkové, tajemnice dr. Římanové

14:00 – 15:30 – Základy informační vědy  – dr. Souček, dr. Drobíková

15:30 – 17:30 – Diplomové práce INSK aneb hned na počátku je nutné se připravovat na cílovou rovinku ….dr. Římanová

18:00 – … – studentský spolek Librain

následující den

9:30 – 11:00 – Koordinátorka zahraničních pobytů dr. Heleny Lipkové

 

Přihláška pro 1. roč. bakalářského prezenční studia

Přihláška pro 1. roč. bakalářského kombinovaného studia

Přihláška pro 1. roč. magisterského prezenční studia

Přihláška pro 1. roč. magisterského kombinovaného studia

Úvod > Nástěnka > Program seznamovacího kurzu pro první ročníky oboru Informační studia a knihovnictví