Letní tajemnická prokrastice… [tajemnice bloguje]

… tak nám pomalu končí školní rok 2017/2018. Skutečně skončí až v září. To se ještě objeví několik zkouškových termínů, včetně státnicových. Na vysoké škole je doba letní, dobou, kdy se tempo zvolní. Je to doba, kdy se akademický sbor nadechuje po červnovém finále, které je hodně, hodně nabité. Nicméně neplatí to pro všechny z nás (teď myslím celou akademickou obec, včetně studentů). Pro někoho je červenec  2017 poznamenán dopisováním závěrečné práce pro, tradičně nejatraktivnější, zářijový termín. V mailových schránkách učitelů přistávají často velmi překvapivá oznámení studentů, že každou chvíli dopíší svou práci a pošlou ji ke kontrole, aby jí mohli 31. 7. odevzdat. I já mám pár takových mailů v poště a tak se omlouvám se studentům, kteří čekají na odpověď, že v tuto chvíli píšu povídání, i když by byli raději, kdybych se dívala na jejich texty. Nu, nějaká varování, že to v létě nebude tak snadné byla, ale …ono to prostě nějak dopadne… to je jisté.

K napsán blogu mně přivedlo zdvořilé a adresné, 🙂 ,oznámení o tom, že bych měla mezi studenty rozšířit zprávu o existenci nového internetového periodika  Vědavýzkum.cz . Jedná se o portál, který denně!!! přináší nové zprávy ze světa vědy a má za cíl stát se nezávislou platformou pro diskuse. Témata se často týkají legislativního a organizačního zázemí české vědy. Část článků je vlastně upozorněním na konání vzdělávacího semináře, často s právní tematikou, a ne zcela zadarmo.  Také tento portál má svou blog sekci, diskutovaná témata jsou zajímavá určitě i pro naše studenty. Ty upozorňuji zejména na diskusi o predátorských časopisech. Už se moc těším až jednou uvidím přípravy na zkoušku, kde k tématu podpora vědy a výzkumu v knihovnách bude v bodech uvedeno:

  • RIV body,
  • Open Access,
  • predátoři.

Věřím, že většina našich studentů bude vědět, že predátoři, nejsou šelmy kočkovité, ale časopisy, které se tváří jako seriózní, ale nejsou. Nicméně určitě slovo „predátor“ může roztočit fantazii studenta a zkoušející se může dozvědět mnoho překvapivého. Mám na mysli výroky/perličky studentů. Letos např. jeden student tvrdil, že městské knihovny nepoužívají MDT , protože je nesrozumitelné (samozřejmě, že studentům prozrazujeme ve výuce, že je to nejrozšířenější systém pro obsahové stavění fondu); nebo, když se dozvíme, že nejspolehlivějším způsobem zabezpečení fondu je pípání (bohužel si již zkoušený student nemohl vzpomenout na to, kdo nebo co v knihovně pípá).

Portál Věda, výzkum má i svůj facebookový profil, výběr příspěvků (zejména z jednotlivých blogů) je rozhodně hodný zájmu. V rámci letmé prohlídky mně zaujal příspěvek Masarykova univerzita bude udělovat známku Testováno v Antarktidě , zařazený v sekci Duševní vlastnictví. Tak jsem si představovala, jak je např. testována beletrie. Knížka, kterou dnes k příspěvku přikládám, by asi neprošla, protože polárnice/ík se tak moc začetl/a, že zapomněl přikládat a zmrzl. A to nemluvě o tom, kdy na stanici pustí filmovou verzi tohoto příběhu, to zapomene osazenstvo dokonce i zkoumat lišejníky. A proč? Protože je to výborný příběh o čtenářství…ale není moc pro děti….

Tak a zítra se konečně podívám do těch mailů….

Úvod > Nástěnka > Letní tajemnická prokrastice… [tajemnice bloguje]