Závěrečné práce se nově odevzdávají pouze ve formátech PDF-A

Vážené studentky, vážení studenti,

upozorňujeme na změny ve způsobu odevzdávání závěrečných prací (včetně jejich posudků) do Studijního informačního systému. Podle Opatření rektora č. 13/2017, které upravuje proces nahrávání závěrečných prací do SIS, bude do SIS možné nahrát pouze soubory se závěrečnou prací ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, které zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu. Zároveň jde o formáty, které např. často používaný MS WORD 2007 neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu. Doporučujeme také Návod pro uložení kvalifikační práce, který vám s novinkami při ukládání souborů pomůže.

Věnujte, prosím, této změně pozornost a neodkládejte uložení závěrečné práce do SIS na poslední chvíli! Doporučujeme vyzkoušet si texty závěrečných prací do SIS nahrát (ale neodevzdat je) ke kontrole ještě v době, kdy práci připravujete.

Vše důležité o závěrečných pracích Bc. a Mgr. na ÚISK FF UK

Úvod > Nástěnka > Závěrečné práce se nově odevzdávají pouze ve formátech PDF-A