Seznamovací kurz prvních ročníků – FARA 2017 – 6. do 10. 9. 2017

Seznamovací setkání pro studenty prvních ročníků se uskuteční v termínu od 6. do 10. září 2017 v Borku u Suchomast na Berounsku. Prosíme všechny studenty vyšších ročníků, aby se rozmysleli stran jejich účasti. Kurz je organizován  tak, že každý ročník stráví na Faře 24 hodin, od 10 hodin dopoledne do 10 hodin dopoledne následujícího dne.

Pořadí skupin: bakalářské studium prezenční, navazující magisterského studium prezenční, bakalářské studium kombinované a nakonec od soboty do neděle navazující magisterské studium kombinované.

Kurz je sice nepovinný, ale vřele doporučován nejen katedrou, ale i účastníky minulých dvou ročníků.

Úvod > Nástěnka > Seznamovací kurz prvních ročníků – FARA 2017 – 6. do 10. 9. 2017