Nejnovější sada otázek k bakalářským státním zkouškám zveřejněna – jen pro současné třeťáky a jejich následovníky [tajemnice bloguje]

Dnes se podařilo dokončit další úkol. Vystavit novou sadu otázek ke státním bakalářským zkouškám. Tyto otázky budou letos kladeny pouze studentům, kteří nyní jsou ve třetím ročníku bakalářského studia. Chtělo by se napsat, jen těm nejpilnějším, kteří odevzdají bakalářskou práci do 5. května nebo 30. července letošního roku.

Ale nebudu to psát, protože ten, kdo ukončí studium povinných i volitelných předmětů a využije možnosti čtvrtého ročníku, např. pro zahraniční studijní pobyt, rozhodně nemůže být označován jinak, než jako velmi pilný. Jeden nebo dva semestry na Erasmu, to je nezapomenutelná a životně důležitá zkušenost. Minimálně pro to, že buchty od maminky tak do dvou týdnů dojdou a student zjistí, že jeho „angličtina“ se den ode dne stává opravdu „jeho“ jazykem.

Proč nové otázky k bakalářským zkouškám? Studenti od roku 2014 studují podle „nové“ akreditace. Jejich starší spolužáci neměli možnost studovat tak zajímavé předměty jako je Informační etika a právo nebo Lektorské a prezentační dovednosti. Pouze volitelně se mohli stát účastníky studentského projektu v předmětu Informační a knihovnické služby. Starší spolužáci studovali Automatizaci knihoven, ti letošní třetí ročníky se již zabývaly šířeji pojatou v látkou v předmětu Informační technologie v knihovnách a informačních institucích. Učeny jsou jiné předměty a musí být tedy zkoušeny jinak.

Je jasné, že mezi studentské zlato patří hotové sady vypracovaných otázek ke státnicím. Já osobně se slzou v oku vzpomínám na takovou hnědou igelitovou tašku, která cca sedm let putovala po katedře. Byla to doba před sociálními sítěmi, bylo to dávno.

Obsah tašky zrál jako víno, nestačilo se jen učit z poznámek spolužáků, ale bylo nutné doplňovat. Platilo (a stále platí), že ke každé otázce musí být student schopen cca 4 minuty souvisle a  smysluplně hovořit nahlas. To proto to doplňování

Dříve než se třeťáci roztrpčí, že oni jsou ten první ročník, který musí všechno odřít pro ty, kteří přijdou po nich, tak doporučuji, aby si vzpomněli, že existují takové zdroje jako je WikiSofia. Zdroj veřejný, průběžně budovaný v kooperaci studentů i pedagogů. Zdroj, editovatelný a aktualizovatelný. Ještě lépe než ty papíry v historické hnědé igelitce…

Tak asi tak

P. S. Stále se, díky institutu přerušování studia, může u státnic objevit i student, který začal studovat v roce 2009 a dříve. Z toho důvodu najdete na webu celkem tři sady otázek. Pozor, až se budete chystat, abyste si vybrali tu správnou sadu.

 

Úvod > Nástěnka > Nejnovější sada otázek k bakalářským státním zkouškám zveřejněna – jen pro současné třeťáky a jejich následovníky [tajemnice bloguje]