Konzultační hodiny vyučujících v letním semestru 2016/17

Konzultace platí pouze v období výuky. Během zkouškového období je nutné si termín konzultací s vyučujícím předem domluvit.

Vyučující, kteří nejsou uvedeni v tabulce, nemají pevně stanovené konzultační hodiny. V takovém případě platí, že vyučující konzultuje se studenty po dohodě e-mailem.

Dále připomínáme změnu telefonních čísel všech vyučujících. Nový formát telefonních čísel zní 221 619 + linka uvedená u jména.

Konzultační hodiny vyučujících v letním semestru 2016/17

Úvod > Nástěnka > Konzultační hodiny vyučujících v letním semestru 2016/17