Pozvánka na informační schůzku pro zájemce o NMgr. studium

Zveme všechny zájemce o navazující magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví k účasti na informační schůzce, která se uskuteční 23. února 2017 od 10:30 v areálu Univerzity Karlovy (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost č. 2014).

Pro ty zájemce, pro které by bylo komplikované se osobně dostavit do Jinonic, nabízíme možnost konzultace s vyučujícími formou webináře 1. března 2017 od 12:00-13:00 na adrese https://el.lf1.cuni.cz/insk/.

Na informační schůzce se dozvíte:

  • o široké nabídce předmětů, ze kterých si můžete v rámci magisterského studia vybírat ty, které nejlépe odpovídají Vašim představám o budoucím pracovním uplatnění
  • o tom, co si načíst a nastudovat, aby se zvýšila Vaše šance na úspěšné složení přijímací zkoušky
  • o nadstandardních možnostech našich studentů rozšiřovat své znalosti i zkušenosti v rámci studia v zahraničí (Finsko, Švédsko, Španělsko, Německo, Itálie a další země)
  • o exkluzivní možnosti absolvovat roční pracovní stáž v prestižní instituci Univerzitní knihovny ve Florencii
  • o možnosti přihlásit se do magisterského studia na našem ústavu i pokud jste absolventem jiného než našeho bakalářského studia, protože navazující magisterské studium u nás je otevřeno i zájemcům z jiných oborů! Mezioborovost je v naší specializaci naopak velkou výhodou ještě zvyšující hodnotu našich již tak žádaných absolventů na pracovním trhu. Pro zájemce z jiných oborů nabízíme možnost individuálních konzultací, které jim umožní snadněji vplout do nové teoretické a znalostní disciplíny.

Zároveň budete mít možnost setkat se některými z Vašich budoucích pedagogů a zeptat se na vše, co Vám ohledně magisterského studia na našem ústavu není jasné.

Sledujte událost na Facebooku https://www.facebook.com/events/1429514467090949/.

Těšíme se na Vaši účast!

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na informační schůzku pro zájemce o NMgr. studium