Proč se zdržovat hodnocením výuky? [tajemnice bloguje]

Milí studenti – nezapomeňte, prosím, zhodnotit kurzy zimního semestru! Čas máte už jen do soboty!

Běží nám zkouškové období. Dochází k zásadnímu prověření práce každého pedagogického pracovníka. Je prověřována sounáležitost studentů při sdílení zkouškových materiálů a bezprostředních zážitků ze zkoušení (o znalostech nemluvě), ale také mentální propojení celé akademické obce, učitelů i studentů.

Přes fámy, kolujícími mezi studenty, o tom, co se děje v hlavě pedagoga, který „vyhazuje“ studenta ze zkoušky, musím říci, že taková situace je dost frustrující a žádný vyučující z ní nemá pocit : „To jsem jim to nandal!“. On si spíš smutně pomyslí: „Tak se mi nepodařilo naučit/motivovat dalšího studenta…“ Případně: „Kdy já mám ty reprobace zkoušet, zkouškové se chýlí ke konci…času je tak málo…

Často cituji jedno z úsloví, se kterým by se měl dobrý manažer dívat na úspěchy/neúspěchy svého týmu: „Vaše úspěchy jsou vašimi úspěchy, vaše neúspěchy jsou mými neúspěchy…

A co s tím má společného to úmorné vyplňování zpětné vazby k jednotlivým předmětům v dotazníku Zhodnocení kurzů zimního semestru?

Pomáhá to např. tuto frustraci pedagoga dostat do konstruktivní polohy cesty ke změně.

Student vyplněním dotazníku dává najevo, že cítí svou sounáležitost s tím, co se bude dít s jeho služebně mladšími kolegy…ona se změna projeví logicky až za rok, až bude pedagog pracovat s dalším ročníkem na stejném předmětu.

Také dává najevo, že se cítí být součástí odborné komunity, že mu záleží na tom, jak se bude studijní obor, kterému věnuje část svého života, dál vyvíjet.

Výstupy dotazníkového šetření, až se v únoru zpřístupní, budou pedagogy otevírány se stejně zatajeným dechem, jako studenti nyní čekají na zprávu o počtu bodů v testu nebo posudky na své bakalářské a diplomové práce.

A věřme, že kritika bude vždy konstruktivní, neboť obsahuje výčet zásadních POZITIV i NEGATIV.

K včerejšímu večeru projevilo tento zájem celkem 36,8 % studentů oboru Informační věda a knihovnictví a 35,4 % oboru Studia nových médií. Podle fakultních průměrů to není vůbec málo, děkujeme, ale přece jen, … nemohlo by to být 100

 

 

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Proč se zdržovat hodnocením výuky? [tajemnice bloguje]