Směrnice, doporučení, regulace…aneb…pořád se dozvídám něco nového [tajemnice bloguje]

Dneska jen krátce…v rámci pořádání akce IKI 2016 jsem zaslala přes tiketovací systém na technickou podporu IT Jinonického univerzitního areálu žádost o vytvoření přístupu pro účastníky konference (pár jich určitě nebude mít eduroam). Tiketovací systém mi odpověděl obratem, že děkuji za zaslání pošty. Je vidět, že robot bude vždycky zdvořilejší a spolehlivější než člověk, např. tajemnice ÚISK¹. A skoro tak stejně rychle i odpověděl i pracovník technické podpory, který, ač je z masa kostí, je dobrým duchem všech našich počítačů a má velké zásluhy, protože v srpnu mi do kanceláře vrátil internet, který začal plíživě mizet.To je ale jiná story, taková letní.

Odpověď kolegy z technické podpory mi dokázala, že rozhodně není již v mých silách udělat, to co se po mně chce a kdo bude na konferenci potřebovat internet, tak tomu půjčím vlastní notebook.Ona se totiž při registraci nevyžadovalo od jednotlivých účastníků povinné uvedení domovské organizace. Zdálo se, že je to sice zajímavé, ale nic nám do toho není, akce je veřejně přístupná.Takže nejsem schopná splnit podmínky, které jsou uvedeny na stránce:

http://uvt.cuni.cz/UVT-424.html , kde je psáno:

„Účty pro účastníky akcí jsou zakládány na žádost organizátora příslušné akce. Každý účastník musí mít svůj účet (jméno a heslo). Hromadné, resp. anonymní účty nebudou zakládány. Organizátor musí včas (minimálně 3 pracovní dny předem) dodat seznam všech účastníků akce ve formátu XLS [prázdný soubor zde] nebo CSV (hodnoty oddělené středníkem). Seznam musí obsahovat u každého účastníka v oddělených sloupcích jméno, příjmení a domovskou organizaci. Dále je nutné dodat název akce, datum a místo konání a kontakt (email a telefon) na organizátora akce, s nímž je možné řešit případné bezpečnostní incidenty. Zmíněný seznam účastníků a další údaje je nutné zaslat v uvedeném termínu na adresu: admin@visitors.cuni.cz„.

Ano, ano, směrnice určitě bezpečnost sítě zajistí a já jsem ovšem účastníky IKI 2016  vrhla na dobu 9:30 – 14:00 do internetové propasti. Takže přístě – pozor – sbírejte domovské organizace a rozhodně nenechávat domluvení wi-fi na poslední dva dny před akcí!

Ať žijí směrnice, tento týden je to už šestá, kterou jsem znovuobjevila….dnes dopoledne např. Pravidla pro zadávání veřejných zakázazek v rámci Univerzity Karlovy , doporučuji k přečtení. Skoro tak dobré, jako dnešní doporučovaná kniha 🙂

Tak asi tak

¹Dnes se také ukázalo, že kromě telefonu, reaguji rychle také na zprávy na Facebooku. Jsem na něm tak výrazně pasivní, že když už nějakou zprávu dostanu nebo mně někdo v příspěvku zmíní, tak mne to tak překvapí, že zareaguji asi nebývale rychle. Jen tam chodím tak asi jednou za týden a zejména v rámci prokrastinačních chvilek.

Úvod > Nástěnka > Směrnice, doporučení, regulace…aneb…pořád se dozvídám něco nového [tajemnice bloguje]