Jak má být dlouhá bakalářská práce… [tajemnice bloguje]

Jsem ráda, když na mě studenti mluví. Obecně lze říci, že komunikace mezi pedagogem a studentem je jádrem tradičního humanitního principu vzdělání. Ve starém Řecku chodili učitelé a žáci spolu do lázní a tam rozprávěli. Myšlení lidí se vyjadřuje slovy, slovy se i tříbí a ukládá, slova pomáhají formulovat pochopení. Ne nadarmo patří ústní zkouška neodmyslitelně k testování pochopení poznání, které se snaží učitel žákům předat. Jedna z charakteristik dobrého učitele je i to, že dokáže látku vysvětlit tak, aby jí pochopil každý, kdo se rozhodl (ta motivace je důležitá), že od něj znalosti načerpá. Logická linka směřuje od pochopení k dalšímu rozvinutí. Učitel tedy dokonce počítá s tím, a raduje se z toho, když poznání studentů se nezastaví u hranice odvykládaného poznání, ale pokračuje dál. Student se časem v poznání dostává za hranice poznání učitele. Někdy a pokud to on sám považuje za účelné. Někdy ne a pro tento osobní rozvoj si vybere jinou oblast.

Učitel mu pomáhá také v tom, aby se v té cestě za dalším poznáním vyhnul bludům, slepým cestám a rychlému úsudku. My všichni hledáme pravdu. Jakkoli můžeme s tímto termínem polemizovat a pravda je někdy velmi, velmi relativní pojem.

Mám ráda, když na mě studenti mluví. Zejména proto, že to je jediný nástroj, jak udržet rovnováhu mezi poznáním mým a dojmy studentů. Někdy se používá termín „provozní slepota“. Kdo jednou prošel úskalím sepsání vlastní bakalářské práce (pomíjím fakt, že za mého studia to tak nebylo, my jsme psali „jen“ diplomku), ten může opomenout, jaké otázky se mohou studentovi honit hlavou, když s psaním začíná. Tak např. jak má být dlouhá bakalářská práce. Ano, první odpověď byla, že dlouhá má být 40 stran a zejména je důležité, aby to nebylo 40 stran nesmyslů a blábolů. Ale pozor, počítá se do těcho 40 normostran i seznam literatury? Nicméně na otázky podobného typu je naše Alma Mater připravena.  Konkrétně existuje

Opatření děkana č. 18/2016, Změna opatření děkana č. 10/2014,Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

 

„Bakalářská práce má rozsah minimálně 72 000 znaků (tj. 40 normostran), diplomová práce nejméně 108 000 znaků (tj. 60 normostran). Do tohoto rozsahu se započítává poznámkový aparát a naopak nezapočítávají přílohy. Doporučenou úpravu odevzdávané práce podrobněji popisují metodické pokyny, zveřejněné na internetových stránkách fakulty. Jednotlivé základní součásti fakulty mohou při zachování minimálních požadavků daných tímto opatřením požadovaný rozsah a další náležitosti práce dále specifikovat.“

Odpověď tedy je, ano, i seznam literatury se počítá do uvedených 40 stran. Student se ptá dále: “ A do těch 72 tis. znaků se počítá i titulní strana?“ Ha, nevím, nedokážu  odpovědět. Ale pokud budeme postupovat striktně podle textu opatření, pak ano, do konečného čísla znaků se počítá i titulní list, poděkování a prohlášení o tom, že student neužil práci k získání jiného akademického titulu atd. Ale ruku na srdce, zkušenost mi říká (nepodloženo precizním výzkumem), že potíže nebývají s délkou práce, ale s metodologií výzkumu/průzkumu, citováním a hlavně s tím, aby student včas začal, včas ukončil a pak také takový detail – gramatické chyby.

Tak asi tak.

P.S. Doporučuji si směrnici přečíst, je v mnohém inspirativní a mnoho z jejího textu bylo psáno „krví a potem“, nikoli studentů, ale zejména našeho studijního oddělení. Tam by asi mohli vyprávět, co to znamená, když se zadávají, píšou a odevzdávají nejen bakalářské práce.

 

Úvod > Nástěnka > Jak má být dlouhá bakalářská práce… [tajemnice bloguje]