Prvních šestnáct dní nového školního roku [tajemnice bloguje]

Školní rok 2016/2017 už odtočil prvních šestnáct dní.

Vyjasnily se změny kolem jazykové zkoušky pro navazující magisterské studium. Do prosince mohou složit zkoušku B2- studenti, kteří ji mají  zapsanou. Ti, kteří jí zapsanou nemají a všichni další musí povinně skládat jazykovou zkoušku z „druhého“ jazyka na úrovni tzv. akademického čtení, lidově řečeno kvalitní pasivní znalosti daného jazyka (porozumění odbornému textu). Možná, že bariéra, kterou je pro některé naše studenty složení zkoušky z druhého jazyka, je malinko nahlodáno a bude se studovat plynuleji. To, že by bylo fajn, kdyby ten první jazyk byla angličtina, to je pro informační vědu dost jasné. Ale zatím je ponechána možnost volby. A to celé neplatí pro knihovědce.

Zahájila se výuka povinně volitelných předmětů, zdá se, že hitparádu vyhrál Slovník českých knihovníků a Leadership neboli vedení lidí v neziskovém sektoru , kde počet studentů na čekací listině přesáhl o 100 % kapacitu předmětu. Hodně naplněné jsou však i další předměty. Např. Muzejnictví I. Tam se podařilo získat místo pro více než čtyřicet studentů. Z toho mám radost. I v muzeu je možné také hledat místo po ukončení ÚISK. Opět se několika studentům vyplatilo, že se mi ozvali, když měli problém, čas od času mohu pomoci, např. právě s tím, zda lze navýšit kapacitu výběrového předmětu. Ne vždy, ale někdy ano. Minimálně vás ubezpečím, že vaše naděje na posunutí v čekací listině jsou zcela marné a máte obrátit pozornost k jiným předmětům. Kapacita pro zápis závisí zejména na učebně (máme jen jednu pro 50 lidí, ostatní jsou spíš pro 18, max. 20) a také stylu výuky. Interaktivní workshop s 46 studenty vést opravdu nelze.

Do konce září se mi sešla témata na zadávání kvalifikačních prací, není jich tolik jako na jaře, ale kolem dvacítky to bude. Nyní nastává práce na mé straně, která je administrativně složitá a trvá dlouho, …tedy ne moc dlouho (do magických třiceti dní to bude), ale opět je zkoušena trpělivost studentů. Chápu, popoháním sama sebe, ale zázraky nebudou, spíš to bude v SIS 30. října než dříve. A navíc se některá zadání budou na doporučení ústavní komise dopracovávat (to bude asi tak kolem 20. října).

Máme také novou předsedkyni Librain, gratulujeme Andree a doufáme, že jí ostatní studenti podpoří a LIbrain nezahyne s tím, že generace matek a otců zakladatelů (studenti, kteří zahájili studium v roce 2012) dostuduje a odejde do víru velkého světa.

První rozhovor, který jsme spolu vedly se týkal konference KOKON. Otevírají se otázky: Proč pořádat? Pro koho pořádat? O čem pořádat? Kdy pořádat? Kde pořádat? Zkuste o tom také přemýšlet…

Tak asi tak.

 

Úvod > Nástěnka > Prvních šestnáct dní nového školního roku [tajemnice bloguje]