Povinně volitelné předměty pro studenty ÚISK vyučované na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK [tajemnice bloguje]

„Jdu na knihovnictví“, …“protože rád čtu“…, „jdu na knihovnictví, protože mám rád knihy“,.. některý student to prozradí u přijímaček, některý student to zatají.

Vize, že někdo půjde studovat Ústav informačních studií a knihovnictví s totálním odporem ke knize, je dost těžko představitelná…ale i to je možné….i touha k poznání „nepřítele“ je možnou motivací studia.

Ti studenti, kteří opravdu rádi čtou, zajímá je literatura, rádi si o knížkách povídají, ti mohou být přece jen trochu smutní z toho, že literární věda se jejich studiu vyhne.

Není tomu však zcela tak, jen je potřeba vědět, že Ústav české literatury a komparatistiky FF UK vyučuje několik předmětů, které byly vytipovány jako obohacující i pro studium informační vědy, knihovnictví i knihovědy.  Pro „naše“ studenty jsou tedy povinně volitelné. Jsou to:

ABO300159 dr. Pistorius: Nakladatelská teorie – vyučovaný týdně v pondělí, hlavní budova FF UK, učebna 018, od 15:50 – 18:15

AKM500074 prof. Svatoň: Kategorie evropského myšlení o literatuře I: antika, středověk, novověk – vyučovaný týdně ve středu, hlavní budova FF UK, učebna 018, od 10:50 –  12:25

AUC600226 doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. Interpretace kánonu literárních děl k maturitě – vyučovaný týdně ve středu, hlavní budova FF UK, učebna 412, od 17:30 – 19:0

Při zápisu platí, že přednost mají studenti katedry, která výuku zajišťuje, nicméně, studentům ÚISK jsou předměty  také  dostupné právě v režimu povinně volitelného předmětu.

Tak nezapomenout při zápisu!

 

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Povinně volitelné předměty pro studenty ÚISK vyučované na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK [tajemnice bloguje]