Kurz: Metodika výuky mediální a informační výchovy

ÚISK pořádá profesní kurz pro učitele zejména středních škol a gymnázií. Náplň odpovídá rámcovému vzdělávacímu plánu, vzdělávacímu předmětu Informatika a informační a komunikační technologie a průřezovému tématu Mediální výchova. Kurz akcentuje aspekty práce s informacemi a elektronickými médii jako průřezového tématu současného školního vzdělávání. Obsah kurzu (základní bloky): Informační a digitální gramotnost, Didaktika oboru vycházející ze standardů UNESCO Media and Information Literacy Curriculum for Teachers, Digitální kurátoství ve vzdělávacím procesu a Informační a technologická podpora ve vzdělávání.

Přednášející: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D., PhDr. Hana Landová, Ph.D., Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D., PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

Místo konání: Ústav informačních studií a knihovnictví, U Kříze 8, Praha 5 – Jinonice (u stanice metra B – Jinonice), místnost 2014, 2068

Kapacita: 20 účastníků, v případě většího zájmu mají přednost aktivní učitelé ZŠ a SŠ. Potvrzení účasti ze strany ÚISK – do 17. 10. 2016

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kontakt pro dotazy a další informace: uisk@ff.cuni.cz, tel. 603 912 002 (tajemník katedry Radka Římanová)

Termín semináře (16 hodin výuky):
pátek 18.11. 2016 – 09:10-12:25, 13:20-16:35 – místnost 2014
sobota 19.11. 2016 – 09:10-12:25, 13:20-16:35 – místnost 2068

Cena: 1936 Kč (včetně DPH) – faktura s pokyny k platbě bude zaslána do 20. 10. 2016

Přihlášení do 14. 10. 2016

Přihláška – soubor ve formátu .doc – zašlete poštou na adresu ÚISK FF UK, U Kříže 8, Praha 5, 158 00 nebo e-mailem na adresu uisk@ff.cuni.cz (podpis můžeme realizovat až na kurzu)

Úvod > Nástěnka > Kurz: Metodika výuky mediální a informační výchovy