Když student onemocní…a…nemůže chodit do školy…. [tajemnice bloguje]

Onemocní-li student, tak se jeho životní role vrací do základní fyzické podstaty, člověk, v tomto případě nemocný člověk. Nemocný člověk v našich zeměpisných šířkách zpravidla odchází do izolace, neb mu není do skoku, a navíc nechce šířit nákazu dále. Proměna rolí není dokonalá, neb i nemocný člověk musí udělat pár věcí související se studiem.

Primárně dá vědět do školy, že se na nějakou dobu vzdaluje. Udělá to pokud možno sám, ideálně mailem přímo jednotlivým vyučujícím, které se na jeho výuku připravují.

Lze samozřejmě do školy napsat na jedinou adresu uisk@ff.cuni.cz.

Lze vzkázat po kamarádovi, ale …přece jen…lepší je to přímo, jako muž – muži.

Pokud má předmět povinnou docházku, tak je nutné si uvědomit, že delší absence může znemožnit absolvování předmětu v aktuálním roce a bude nutná „docházka“ v roce dalším.  I když do školy nechodí student z trucu nebo nezájmu, ale protože onemocněl, nemůže si v takovém případě vynucovat atestaci.

Pokud je nemoc delší a vypadá to, že v daném semestru se nestihne nejen výuka, ale i atestace (a nabrat dost kreditů pro zápis do dalšího roku), pak lze požádat buď o individuální studijní plán, jehož součástí bude žádost o zápis do dalšího roku studia s nižším počtem kreditů

nebo

přerušení studia. Podle počtu měsíců, kdy bylo studium přerušeno (pozor na vyřízení má studijní oddělení 30 dní!) bude snížen i počet kreditů, pro zápis do dalšího roku studia. Nevýhodou je to, že student ztrácí status studenta, např. nárok na bydlení na koleji nebo daňové úlevy.

Studenti, buďte zdraví, a kdyby náhodou to tak úplně nešlo, ozvěte se včas.

 

Úvod > Nástěnka > Když student onemocní…a…nemůže chodit do školy…. [tajemnice bloguje]