Vážení kolegové, milí studenti,

rádi bychom vás pozvali na 3. ročník KOmunitní KONference KOKON, která se letos uskuteční v úterý 17. května 2015 v hlavní budově Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha. Hlavním cílem konference je ukázat, co zajímavého vzniká na půdě ústavu a pod rukama našich studentů i absolventů.

Rádi bychom proto vyzvali studenty, vyučující i absolventy k přihlášení příspěvků. Podílíte se ve škole nebo v práci na nějakém zajímavém projektu? Věnujete se specifickému tématu, které si zaslouží pozornost? Pojďte o tom říci všem!

Své příspěvky můžete přihlásit na adrese http://kokonuisk.cz/registrace.html.

Těšíme se na vaše příspěvky!

 

Organizační tým KoKon ÚISK

http://kokonuisk.cz/

https://www.facebook.com/KoKonUISK

kokon.uisk@ff.cuni.cz