Pozvánka na odborný kurz Proměny katalogizační politiky: první (i druhé) kroky s RDA

ÚISK FF UK si vás dovoluje pozvat na seminář jmenného popisu podle RDA, který je určen zejména katalogizátorům akademických a odborných knihoven, ale přínosný může být i pro další zájemce.
Kurz obsahuje výklad o nejnovějších trendech v oblasti standardizace jmenného popisu i praktická cvičení. Bude kladen důraz na problémy z každodenní praxe účastníků semináře – opět žádáme o tipy na katalogizační oříšky a ořechy!
Přednášející PhDr. Barbora Drobíková, PhD. je aktivní členkou IFLA FRBR Review Group.
Absolventi semináře obdrží osvědčení na základě závěrečného kolokvia.
Závazná přihláška: http://goo.gl/forms/IRjuf9Kck5
Místo konání: ÚISK FF UK, U Kříze 8, Praha 5, místnost 2068
Termín semináře (12 hodin výuky):
19. 5. 2016 – 9:00 – 16:00
20. 5. 2016 – 9:00 – 16:00
Cena: 1210 Kč (včetně DPH)
Pokyny pro platbu:
Číslo účtu: 85631011/0100
Variabilní symbol: 630 130
Zpráva pro příjemce: Vaše příjmení
Úhrada do 30. 4. 2016. 
Kontakt pro všechny informace ke kurzu – uisk@ff.cuni.cz nebo tel. 603 912 002 (Radka Římanová).
Úvod > Nástěnka > Pozvánka na odborný kurz Proměny katalogizační politiky: první (i druhé) kroky s RDA