Pošlete svou práci vedoucímu, bude mít radost! [tajemnice bloguje]

Blíží se dva termíny, do 2. května se sbírají bakalářské a diplomové práce od těch studentů, kteří chtějí jít v červnu k závěrečné zkoušce. Zároveň do 11. května shromažďuji zadání prací od těch, kteří budou chtít jít ke státní závěrečné zkoušce v červnu 2017.

Zatím máme odevzdáno pár prací (slovy jednu) a zadání, více méně nic. To nevadí, však ono se ještě něco urodí. Ale v tyto dny by bylo fajn, kdyby všichni vedoucí prací již měli poslední verze práce u sebe a mohli si je číst. Asi nemusí být ještě hotový seznam zkratek, ale text, text, ten by už měl být hotový.

Obrátila se mně jedna studentka, abych jí dala tip na práci, podle které by mohla zjistit, jak má vypadat ideální konečný produkt. Při té příležitosti jsem zjistila, že v roce 2014 bylo na UISKu obhájeno celkem 62 bakalářek, diplomek a disertací. V roce 2015 to bylo pouze 16. Jaký asi bude ten rok 2016?

Dnešní knižní tip prostě někdy přijít musel, je to moje nejmilejší knížka…a protože je v ní VŠECHNO…tak najdete určitě i vztah k těm diplomkám.

P. S. Jakou práci jsem vylosovala? Po vyloučení knihovědy, která by studentku knihovnického zaměření, tak moc neinspirovala jsem vybrala:

JILEČKOVÁ, Šárka. Vzdělávací programy pro oblast digitálních knihoven a digitalizace na školách informační vědy a knihovnictví v USA [online]. 2015 [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/122206. Vedoucí práce Barbora Drobíková.

 

 

Úvod > Nástěnka > Pošlete svou práci vedoucímu, bude mít radost! [tajemnice bloguje]