Když něco chci, tak musím poprosit/požádat… [tajemnice bloguje]

Studenti mají čas od čas nějaký ten požadavek, jak by se mělo udělat něco trochu jinak, nebo třeba něco změnit.  Něco lze vyřídit ústně a o něco je dobré požádat písemně.

Vezmeme to od nejjednoduššího – žádost o zápis předmětů do SIS nebo do indexu – napsat e-mail tajemníkovi (je-li zapsáno v indexu, pak poslat sken stránky, kde je vidět, známku, datum i předmět)

Další časté změny – lze podat elektronicky

  • Žádost o účelové stipendium
  • Žádost o opakovaný zápis předmětu – když chce získat atestaci více než  24 měsíců od zápisu
  • Žádost o změnu tématu závěrečné práce – před podáním žádosti je nutné probrat s novým vedoucím, zda souhlasí a zpracovat zadání (cíl práce, anotace, seznam literatury…)
  • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
  • Žádost o přerušení studia (z důvodu rodičovství; ze zdravotních důvodů; ze sociálních důvodů;  z jiných důvodů; prodloužení přerušení)

Všechny ostatní žádosti . písemně vytištěně, přes studijní oddělení, podle typu žádosti je nutné vybrat ten správný formulář.

Zatím máme vyřízenou, kladně, první elektronickou žádost o změnu tématu bakalářské práce, vyřízeno bylo téměř obratem (po té co se vyřešil drobný technický detail, ale to je vždycky, když je něco poprvé)….

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Když něco chci, tak musím poprosit/požádat… [tajemnice bloguje]