Erasmus konkurz 2016

Zveme Vás na konkurz k výjezdům v rámci programu Erasmus na akademický rok 2016/2017 (letní i zimní semestr), který se uskuteční ve středu 30. 3. 2016 od 11:00 v místnosti č. 2012 v Jinonicích.

Erasmus studijní pobyty jsou určeny pro všechny studenty prezenčního i kombinovaného studia – bakalářského, magisterského i doktorského, kteří nepřekročili standardní dobu studia. Hlásit se tedy můžou studenti už od 1.ročníku Bc. studia, a ti, kteří jsou nejpozději ve 3. ročníku Bc. studia, resp. 2. ročníku nav. Mgr. studia. V PhD studiu je ročník neomezen, tedy vzhledem k povinnosti ukončit studium v 8. ročníku. 🙂

Více informací k programu Erasmus naleznete na stránkách FFUK
http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/.

Velice rádi Vám oznamujeme, že se v loňském roce podařilo opět podepsat smlouvu s univerzitou ve švédském v Boras. Můžete se tedy opět hlásit i na tuto mezi studenty velice oblíbenou destinaci.

Ke konkurzu, mi prosím, pošlete životopis a motivační dopis (oboje na max. 1 str. A4) v jazyce studia na zahraniční univerzitě na moji adresu:
helena.lipkova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do čtvrtka 24. 3. 2016 do 13:00 pm.
Později zaslané přihlášky nebude možné z organizačních důvodů do konkurzu zařadit. Orientační pořadí ke konkurzu Vám pošlu nejpozději v pátek 25. 3. 2016.

V přihlašovacím mailu, který mi budete posílat, prosím uveďte:

  • Jméno a příjmení,
  • ročník studia,
  • jméno univerzity, o kterou máte zájem (můžete uvést až 3, prosím o určení
  • priorit, přičemž bude 1.- nejžádanější)
  • a zda se jedná o Váš první či druhý (příp. třetí) výjezd v rámci Erasmus programu.

(Každý student může během studia vyjet na Erasmus pobyt vícekrát za studium. Více informací včetně dalších novinek najdete na webu FF UK.)

 

U konkurzu je nutné prokázat motivaci pro studium na dané univerzitě a také znalost jazyka, ve kterém bude výuka probíhat. Prosím, prostudujte si požadavky dané univerzity, zda vyžaduje jazykové zkoušky. Může to tak být a i to může být limitující pro Vaše přijetí na zahraniční univerzitu, bez ohledu na výsledky konkurzu na ÚISK!!!

Pokud byste měli jakékoli otázky, prosím, kontaktujte mne prosím co nejdříve.

za tým ÚISK Helena Lipková

Úvod > Nástěnka > Erasmus konkurz 2016