Volitelné a povinně volitelné předměty – je jich dost nebo ne? [tajemnice bloguje]

V současné době probíhá horečný zápis studentů do povinných i volitelných předmětů. Jsou předměty, kterými ÚISK nevládne a zároveň patří mezi úzký profil, ano, mám na mysli zejména jazykové kurzy. Pak jsou tu volitelné předměty, které jsou vypisovány naším ústavem.

Často je vedou  externí spolupracovníci, kteří s námi spolupracují pouze nárazově.

V této souvislosti je třeba si být vědom toho, že:

a) předmět je vypsán pouze v tomto školním roce (semestru) a nelze počítat plně s tím, že se bude opakovat i příští rok, natož, že z něj za 2 roky (až vám to přijde na mysl) dostanete zápočet,

b) mnoho vedoucích volitelných předmětů spolupracuje na základě dobrovolnosti, tj. nejsou našimi zaměstnanci nebo se jedná o studenty doktorského studijního programu; praxe s výukou patří k tomuto stupni vzdělání nedílně patří. Vyučující často nemohou být uvedeni přímo SIS, takže je dobré si v popisu předmětu ověřit, kdo bude předmět vyučovat. Např. se jedná o vypsání pod garancí tajemníka, ale reálně se studenti potkají s i s odborníky jinými…,

c) zápisem předmětu obsazuje student místo dalším. Pokud se rozhodne předmět nakonec nenavštěvovat nebo v polovině ztratí elán, zabral místo jinému, který by se choval odpovědněji,

Jaké je skóre výběrovek k 13. 2. 2016:

Interkulturní knihovnictví – 5 volných míst

Jinonické informační pondělky – plno, 5  čekatelů

Kurz webové archivace – 9 volných míst

Lektorské a prezentační dovednosti – 3 volná místa

Letní škola  – mistrovské kurzy  – 3 volná místa

Muzejnictví II – plno

Odborné zdravotnické informační zdroje – 18 volných míst

Pořádání konferencí – plno

Prezentace výsledků výzkumu – plno

Staré mapy a digitalizace – plno

Wikisofie – 14 volných míst

XML technologie – 9 volných míst

Objektově orientované programování – 7 volných míst

Zpravodajské služby – 3 volná místa

Na závěr tip na čtení, které je ještě strašidelnější než zápis do SIS na FF UK. Nedejte se mást obrázkem a než budete číst jakémukoli dítěti, přečtěte si sami.

Stejně jako při zápisu, i zde se setkáte sem tam s drobnými nešťastnými událostmi  a nespravedlnostmi.

Poučení z knihy jest takové, že život sám je mnohem příznivější a např. zatím se nám nestalo, že by se vinou nedostatku výběrovek nepodařilo někomu dostudovat…

Úvod > Nástěnka > Volitelné a povinně volitelné předměty – je jich dost nebo ne? [tajemnice bloguje]