Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Vážení zájemci o studium,

dovolujeme si vás informovat o konání tradičního přípravného kurzu, který se zaměří na námi vyučované obory Informační studia a knihovnictví a Studia nových médií.

Jednodenní neformální seminář se bude konat v sobotu 13. února 2016 od 9:00 do 16:00 v areálu Univerzity Karlovy v Praze (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice, místnost č. 1037). Zájemci o studium se zde dozvědí bližší informace o průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Cena kurzu činí 400 Kč, přihlášku je možné vyplnit až do konce ledna zde http://bit.ly/smeruisk.

Přihlášku ke studiu pro akademický rok 2016/2017 je možné podat až do 29. 2. 2016 na adrese http://is.cuni.cz/studium/prijimacky/.

Úvod > Nástěnka > Přípravný kurz k přijímacím zkouškám