Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních
studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
U Kříže 8, Praha 5, 158 00
Tel.: +420 251 080 205
  Titulní stránkaKalendář ÚISK > strana 8

Kalendář ÚISK

16.9. - 20.9.2013  SZZK - Státní (magisterské) závěrečné zkoušky

V tomto týdnu se budou na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK konat státní magisterské závěrečné zkoušky. Studující naleznou posudek vedoucího a oponenta nejpozději 5 ...
18.9.2013

9.9. - 13.9.2013  BZK - Státní (bakalářské) závěrečné zkoušky

V tomto týdnu se budou na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a Vyšší odborné škole informačních služeb konat státní bakalářské závěrečné zkoušky. Studující naleznou ...
18.9.2013

9.8.2013  SZZK - odevzdání diplomové práce

Diplomovou práci (text práce, přílohy, abstrakty v českém a anglickém jazyce) odevzdejte NEJPRVE v elektronické verzi do studijního informačního systému (http://is.cuni.cz/studium/ ...
18.9.2013

2.8.2013  BZK - odevzdání bakalářské práce

Bakalářskou práci (text práce, přílohy, abstrakty v českém a anglickém jazyce) odevzdejte NEJPRVE v elektronické verzi do studijního informačního systému (http://is.cuni.cz/studium ...
18.9.2013

26.6. - 27.6.2013  Obhajoby tezí disertačních prací

obhajoby Odevzdaných rozpracovaných tezí disertačních prací studentů 2. ročníku doktorského studia (prezenční i kombinovaná forma) (termín a časy konání pbhajob budou zpřesněny ...
18.9.2013

17.6. - 21.6.2013  BZK - Státní (bakalářské) závěrečné zkoušky

V tomto týdnu se budou na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a Vyšší odborné škole informačních služeb konat státní bakalářské závěrečné zkoušky. Studující naleznou ...
18.9.2013

31.5.2013  Finální podoba zadání BP/DP musí být v SISu - květnový termín

V souladu s ústavním harmonogramem zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2012/2013 je nutné, aby byla finální podoba zadání závěrečné práce studujících v bakalářském či ...
16.9.2013

30.5.2013  Státní doktorské zkoušky

přesný časový harmonogram bude oznámen
18.9.2013

27.5. - 31.5.2013  SZZK - Státní (magisterské) závěrečné zkoušky

V tomto týdnu se budou na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK konat státní magisterské závěrečné zkoušky. Studující naleznou posudek vedoucího a oponenta nejpozději 5 ...
16.9.2013
první předchozí 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 následující poslední