Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních
studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
U Kříže 8, Praha 5, 158 00
Tel.: +420 251 080 205

Erasmus

Erasmus, podprogram aktivity SOCRATES, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Studium v zahraničí, novinky v programu Erasmus+

Informace pro zájemce o studium v zahraničí shrnují možnosti výjezdu, které jsou k dispozici výhradně studentům ÚISK. Novinky v programu Erasmus+ (2014 - 2020) Možnost ...
8.3.2014

Cílové destinace Erasmus+ studentské mobility

Destinace pro akademický rok 2014/2015: (země - univerzita - stupeň studia - celkový počet studentů - max. délka pobytu na 1 studenta - informace o destinaci v ...
2.4.2014

Konkurz

Konkurz na výjezd Erasmus probíhá jednou ročně v měsíci dubnu, vyhlášen bývá cca 1 měsíc před termínem, a to na webových stránkách a v elektronické konferenci uisk118. Odborná ...
17.9.2014

Informace nutné k výjezdu studenta

Podrobné informace jsou shrnuté v Příručce pro vyjíždějící studenty ÚISK (aktualizováno: únor 2013). Vyhlášení konkurzu leden/únor el. konference uisk118 webové stránky ÚISK ...
18.2.2013