Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních
studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
U Kříže 8, Praha 5, 158 00
Tel.: +420 251 080 205
Podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro akademický rok 2015/2016
Aktuální podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro akademický rok 2015/2016 byly zveřejněny.  K přijetí musí uchazeč vypracovat projekt budoucí disertační práce...
Harmonogram Státních závěrečných rigorózních zkoušek
Harmonogram Státních závěrečných rigorózních zkoušek
KOKON 2015: Call for papers
Vážení kolegové, milí studenti, rádi bychom vás pozvali na 2. ročník KOmunitní KONference KOKON, která se letos uskuteční v úterý 19. května 2015 v hlavní budově...
Uzavření budovy v Jinonicích v pondělí 23. 2. 2015 již od 12:30
Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že Policie ČR dnes doporučila kvůli hrozbě bombovým atentátem na budovy FSV UK objekty uzavřít již brzo po poledni, stanovuji...
Provoz sekretariátu v týdnu od 23. 2. - 27. 2. 2015
Provoz sekretariátu v týdnu od 23. 2. - 27. 2. 2015