Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních
studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
U Kříže 8, Praha 5, 158 00
Tel.: +420 251 080 205
Online výběrový seminář Knihovny 2020 bude zahájen již 1. října 2014 v 8:30
Online výběrový seminář určený přednostně studentům kombinovaného studia Mgr. stupně bude probíhat ve středu od 1. 10. 2014 vždy 8:30-10:00 online na adrese: https://con...
Dodatečný Erasmus konkurz na LS 2014/2015
ÚISK vypisuje dodatečný konkurz na Erasmus výjezd v letním semestru 2014/2015: Program je určen pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia v prezenční...
Rozvrhy kombinovaného studia ÚISK pro zimní semestr 2014/2015 zveřejněny
Na stránce http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=3513 vystaveny rozvrhy pro kombinované studium ÚISK FF UK.
Rozvrhy prezenčního studia - ZS 2014/15 vyvěšeny
Milé studentky a studenti, na adrese: http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=14895 je vyvěšen rozvrh prezenčního studia bakalářského a navazujícího oboru INSK.
Přihláška na soustředění pro studenty bakalářského programu - kombinovaná forma
Vážení studenti kombinované formy bakalářského studia oboru INSK, děkujeme, že jste se přihlásili na náš obor. Rádi bychom pro vás uspořádali dvoudenní úvodní...