Zvyšující se dostupnost velkých souborů digitálních informací společně se stále se zlepšujícími rešeršními systémy a uživatelskými rozhraními, poskytuje snadnější a rychlejší přístup k informacím než kdy dříve. Paradoxně tak s sebou tato vylepšení přinášejí řadu „informačních problémů"; informační přehlcení, informační stres, vyhýbání se informacím, infoobesitu, a další. Příspěvek se zabývá některými z těchto aktuálních problémů a navrhuje „digitální gramotnost", variantu původní myšlenky informační gramotnosti, jako možnost jejich řešení.