Přednášky LS 2013/2014

24. února - Jana Matějková a Martin Liprt

Název: Komerční subjekty a výpůjčky e-knih

3. března - Maja Zumer

Název: Library catalogues of the future: realising the old vision with new tools

10. března - Filip Šír

Název: Knihovny severní Ameriky očima knihovníka

17. března - Josef Šlerka

Název: Projekt DámePráci.cz - inovativní aplikace pro uchazeče i zaměstnavatele

24. března - Jana Poláková

Název: Specifika komunikace s Romy a knihovny

31. března - Roman Giebisch a Hanuš Hemola

Název: (Ne)spolupráce knihoven

7. dubna - Edita Lichtenbergová - Jaroslava Svobodová - Jarmila Přibylová

Název: RDA v České republice

14. dubna - Richard Šípek

Název: Projekt PROVENIO aneb jak se vytváří metodika zpracování knižních proveniencí historických fondů

21. dubna - velikonoce

28. dubna - Lenka Hvězdová - Jan Pokorný

Název: Knihovna do dlaně - mobilní aplikace Národní technické knihovny

5. května

Název: Prezentace studentů

12. května - exkurse ÚISK