K databázím Konsorcia INFOZ VZ09006 (LISA/ProQuest, LISTA/EBSCO, CASC/EBSCO) lze přistoupit z následujících URL

Centrální přístup pro ČR (stránka společnosti Albertina icome Praha):

www.infozdroje.cz  (jenom LISA)

nebo

Informační stránka řešitelského pracoviště NK ČR projektu INFOZ VZ09006   

nebo

Výukové stránky ÚISK pro vyhledávání v bázích oboru Informační věda a knihovnictví (s komentářem, příručkami a souvisejicími hyperodkazy - pro studenty)

 

Nově zařazený doplňkový zdroj pro výuku:

Classification Web (Library of Congress) - viz též připojený manuál