Závaznou přihlášku podejte do 31.1.2012 na sekretariátu ÚISK. Rigorózní práci ve dvou tištěných exemplářích v tvrdých deskách a v elektronické podobě ve Wordu odevzdejte do 16.2.2012 na sekretariátu ÚISK v Praze - Jinonicích. Další informace o rigorózní práci a státní rigorózní zkoušce najdete na webu FF UK (http://www.ff.cuni.cz/FF-8160.html) a webu ÚISK (http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2641). Program obhajob a ústních zkoušek bude uveřejněn v Aktualitách na webové stránce ÚISK.