Doporučená literatura je dostupná v rámci Elektronických textů přístupných na stránkách ústavu ÚISK (http://texty.jinonice.cuni.cz). Je třeba se registrovat. Pro představu náplně výuky si prohlédněte studijní plány a osnovy na stránkách ÚISK.


Knihovnické zaměření:

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven. Dostupné z  http://knihovnam.nkp.cz

Pro knihovnické zaměření jsou dále doporučeny také tyto kapitoly v Elektronických textech (http://texty.jinonice.cuni.cz):

Stöcklová Anna. Dekompozice knihovnického systému

Stöcklová Anna. Organizace a ochrana knihovních fondů.

 

Informační zaměření:

Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1037-X

Sklenák, Vilém a kol. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0.

Vlasák, Rudolf. Česká informační politika včera a dnes. ITlib. Roč. 15, č. 1., s. 11-14. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib111/vlasak.htm

Papík, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Praha : Velryba, 2011. ISBN 978-80-85860-22-1

Pro informační zaměření jsou dále doporučeny také tyto kapitoly v Elektronických textech (http://texty.jinonice.cuni.cz):

Ondřej Fabián - Elektronické informační zdroje

Helena Kučerová - Organizace informací

 

Knihovědné zaměření:

Bohatcová, Mirjam et al. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.

Kneidl, Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 143 s. Členská knižnice; prémie 1989. ISBN 80-205-0093-6.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 2 sv. (655 s., [96] s. obr. příl., s. 656-1350, [64] s. obr. příl.). Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica; 2. ISBN 978-80-7277-390-9.