www.grantfinder.nl
(vyhledávač stipendií v Nizozemí)

www.studyin.nl
(informace o studiu v Nizozemí včetně seznamu mezinárodních studijních programů v angličtině)

www.international-students.nl
(informace pro zahraniční studenty v Nizozemí)

www.nuffic.nl
(nizozemská organizace Nuffic zabývající se mezinárodní spoluprací v oblasti vysokého školství)