Konkurz na výjezd Erasmus probíhá jednou ročně v měsíci dubnu, vyhlášen bývá cca 1 měsíc před termínem, a to na webových stránkách ÚISK a v elektronické konferenci uisk118. Program je určen pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia v prezenční i kombinované formě.

Dokumenty vyžadované ke konkurzu:

  • životopis a
  • motivační dopis (každý dokument max. jedna A4)

Průběh konkurzu:

Konkurz probíhá formou rozhovoru v cizím jazyce (angličtina, němčina, španělština, aktivní znalost italštiny bude vyžadována; pro ostatní jazyky proběhne pohovor v angličtině). Bude posuzována Vaše motivace pro studium na vybrané univerzitě, úroveň odevzdaných materiálů, dossavadní studijní výsledky, osobnostní předpoklady a znalost cizího jazyka.

Co se týče oficiálních kvalifikačních kritérií Vaší účasti v programu Erasmus a dalších administrativních informací, prostudujte si:

V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obracejte na dr. Helenu Lipkovou, helena.lipkova@ff.cuni.cz.