Konzultace 1. ročníku kombinovaného studia ÚISK začínají v pátek 2. října 2009 v 9.00 setkáním se zástupci ÚISK FF UK. Bližší informace (včetně Informací o termínech konzultací a rozvrhu) jsou uvedeny v sekci Rozvrhy - Kombinované studium.