Kombinované studium Bc. a Mgr.

Na UISK je možné studovat v kombinované formě tyto obory

  • bakalářské studium: Informační studia a knihovnictví
  • navazující magisterské studium: Informační studia a knihovnictví – pouze knihovnické zaměření

Organizace studia

Podmínky přijímacích zkoušek jsou stejné jako na prezenční studium. Uchazeč by měl mít jasnou představu, jak bude své studium kombinovat s dalšími aktivitami, které mu neumožňují prezenční studium. Podmínkou pro přijetí je motivace, nikoli zaměstnání v oborové instituci nebo předchozí absolvování studia knihovnictví.

Samostudium a studijní plán

Kombinované studium probíhá formou samostudia. Studenti kombinovaného studia plní stejný studijní plán, který platí pro prezenční studium. Platí pro ně stejný počet povinných i volitelných předmětů i stejné kreditní povinnosti pro zápis do dalších ročníků. Atestace i závěrečné státní zkoušky probíhají společně s prezenčním studiem ve zkouškovém období.

Studenti se mohou účastnit výuky v rámci prezenčního studia (neplatí obráceně), což je doporučováno zejména u přípravy na jazykovou zkoušku.

Pro studenty prvních ročníků je pořádán víkendový výjezdní adaptační kurz v září. Kurz není povinný, ale pro socializaci v novém prostředí přináší velké výhody.

Studenti bakalářského stupně nemají tělesnou výchovu. Kredity nahrazují volitelným předmětem.

Konzultace

Pro jednotlivé předměty jsou vypisovány hromadné konzultace přibližně třikrát za semestr. Nejedná se o výuku, ta je v režimu samostudia. Konzultace probíhají obvykle v pátek, ale není to pravidlem.
Doporučujeme přečíst si článek PhDr. Radky Římanové, Ph.D. týkající se kombinovaného studia na UISK FF UK: Práce při studiu, studium při práci: příspěvek k diskusi o průniku praxe a teorie. (PDF)

Kontaktní osoba

PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
radka.rimanova@ff.cuni.cz
telefon: (+420) 221 619 905
mobil: (+420) 603 912 002

Úvod > Studium > Kombinované studium Bc. a Mgr.