Uživatelé s vydaným průkazem UK nebo účtem v CAS UK se mohou přihlásit a nahlížet na elektronickou podobu prací bez registrace pomocí přihlašovacích údajů evidovaných v CAS UK. Registrace umožňuje nahlížení na elektronickou podobu závěrečných prací uživatelům, kteří nemají účet v CAS UK.