Termíny seminářů v akademickém roce 2015/2016

19. 10. 2015 – 13.30-14:30

9. 11. 2015 – 13.30 – 14.30

7. 12. 2015 – 13.30 – 14.30

11. 1. 2016  – 13.30 -14.30

14. 3. 2016 – 13.30 – 14.30

9. 5. 2016  – 13.30 – 14.30

Podmínky prezentace doktorandů

Na prezentaci je třeba se předem přihlásit přes Moodle. Klíč k zápisu obdrželi všichni studenti e-mailem, v případě jej poskytne Ing. Martin Souček, Ph.D. (martin.soucek@ff.cuni.cz). Každá prezentace trvá cca 15 min, poté následuje diskuse. Doktorand hovoří o jednom z těchto témat:

  • celkově o své disertartační práci
  • dosažený pokrok v práci na disertaci (např. od minulého roku)
  • odborné téma, na kterém doktorand pracuje
  • zajímavost/novinka z oboru

Omluvenky z doktorského semináře

Omluvenky z doktorského semináře jen nutné vyplnit nejdříve v Moodle (povinné). Poté můžete omluvenku zaslat také na adresu martin.soucek@ff.cuni.cz.