Doktorandi

jméno příjmení rok přijetí studijní stav forma studia školitel název disertační práce
Iva Adlerová (Brožová) 2015 studuje kombinovaná Papík, Richard Informační a publikační chování mladých vědců
Klára Andresová 2015 studuje prezenční Šípek, Richard Tištěné raně novověké vojenské příručky
Hana Beránková 2009 studuje kombinovaná Voit, Petr Barokní frontispis v tiskařských bohemikálních tiscích.
Tomáš Bouda 2011 studuje kombinovaná Škyřík, Petr Teoretické základy designu personalizovaných magazínů se zaměřením na informační a interakční elementy dotykového rozhraní.
Helena Bouzková 2010 studuje kombinovaná Souček, Jiří Problematika celoživotního vzdělávání v kontextu profese knihovníka a informačního pracovníka ve zdravotnictví.
Eva Cerniňáková 2013 studuje kombinovaná Ivánek, Jiří Doménová ontologie pro oblast automatizace knihoven
Eduardo Fernández Couceiro 2010 studuje kombinovaná Voit, Petr Pronikání renesance a humanismu do české knižní kultury
Ladislav Cubr 2009 studuje kombinovaná Ivánek, Jiří Autenticita a digitální informace
Michaela Dombrovská 2009 studuje kombinovaná Vlasák, Rudolf Informační vzdělávání v české republice.
Marie Dudziaková 2015 studuje přerušeno Kera, Denisa Tělesné modifikace a kyberprostor
Jakub Fiala 2015 studuje prezenční Souček, Jiří Quantified Self
Markéta Grečová 2010 přerušeno kombinovaná Roubínková, Dana EGovernment v ČR a jeho ústavněprávní dopady.
Magdalena Hornová 2010 studuje kombinovaná Štogrová Jedličková, Petra Internetový aktivismus jako nástroj k prosazování ženských práv optikou informační vědy
David Horváth 2011 studuje kombinovaná Vlasák, Rudolf Informační podpora pracovišť s vědecko-výzkumným potenciálem vzhledem k možnosti vzniku specializovaného rešeršního centra
Tomáš Chudlarský 2011 studuje kombinovaná Souček, Jiří Bibliometrie a její aplikace
Anna Janíková 2008 studuje kombinovaná Ivánek, Jiří Aplikace data miningu v oboru informačních studií
Václav Jansa 2011 přerušeno prezenční Nič, Miloslav X
Martina Knopová 2012 studuje kombinovaná Souček, Jiří Mezinárodní kyberterorismus a bezpečnost dat v informačních systémech
Marta Kolárová 2016 studuje prezenční Ivánek, Jiří Hudební datamining: Možnosti využití nástrojů dataminingu pro účely hudební vědy
Lukáš Kolek 2016 studuje prezenční Šisler, Vít Empirical research on the representation of historical information in the medium of computer games, their user reception, and intrapersonal learning outcomes
Pavlína Kolínová (Lonská) 2013 přerušeno prezenční Drobíková, Barbora Vnímání a obraz veřejných knihoven ve společnosti
Pavel Končel 2010 studuje kombinovaná Roubínková, Dana Informatická podpora výuky informačních systémů a rozvoje informační gramotnosti u vysokoškolských studentů v oblasti práva a administrativy správních orgánů.
Ondřej Korhoň 2012 studuje prezenční Šisler, Vít Právo jako informační systém pohledem metodologie informační vědy
Lucie Korhoňová 2016 přerušeno Papík, Richard Rozvoj výzkumných dovedností u studentů doktorského studia pomocí informačních a knihovnických nástrojů
Marie Kovaříková 2009 přerušeno prezenční Papík, Richard Competitive Intelligence
Martin Krčál 2014 studuje kombinovaná Drobíková, Barbora Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb
Helena Kučerová 2010 studuje kombinovaná Bratková, Eva Ontologie organizace znalostí: Projekt.
Martin Lhoták 2014 studuje kombinovaná Papík, Richard Interoperabilita a agregace digitálních knihoven
Dita Malečková 2009 studuje kombinovaná Kera, Denisa Plektinformatika – studium komplexity v rámci informačních systémů
Kamil Matula 2013 studuje kombinovaná Planková, Jindra Vyhledávání informací v mobilním prostředí
Karel Minařík 2011 studuje kombinovaná Souček, Jiří Vizualizace dat
Anna Motejlková 2014 studuje prezenční Papík, Richard Univerzální XML formát pro výměnu citačních dat
Kateřina Nekolová 2012 studuje kombinovaná Landová, Hana Služby veřejných knihoven pro jazykové a kulturní menšiny
Lenka Němečková 2008 studuje kombinovaná Papík, Richard Analýza informační podpory uživatelů z oblasti technických oborů a věd
Eva Novotná (Flimmelová) 2015 studuje kombinovaná Papík, Richard Kartografické kulturní dědictví
Hana Ovesleová 2009 studuje kombinovaná Štogrová Jedličková, Petra Ergonomie uživatelského rozhraní v prostředí
Learning management systems (LMS)
Eliška Pavlásková 2008 studuje kombinovaná Krbec, Pavel Analýza výzkumných dat na základě fondu disertačních prací Univerzity Karlovy v Praze s ohledem na dlouhodobé uložení digitálních objektů
Lukáš Pokorný 2011 studuje kombinovaná Ivánek, Jiří Self-publishing elektronické literatury
Klára Rösslerová 2009 studuje kombinovaná Vlasák, Rudolf Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů bibliografických dat
Tomáš Řehák 2014 studuje kombinovaná Souček, Martin Neocenitelné služby knihoven
Lucie Sakastrová 2010 přerušeno kombinovaná Bratková, Eva Moderní encyklopedická díla dostupná na internetu, jejich tvorba a využívání
Zuzana Šidlichovská 2010 studuje kombinovaná Basl, Josef Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb
Veronika Sladká 2016 studuje prezenční Voit, Petr Tiskárna Jednoty bratrské v Ivančicích a její tisková produkce
Josef Šlerka 2011 studuje kombinovaná Souček, Jiří Big social data
Ilona Trtíková 2010 studuje kombinovaná Vlasák, Rudolf Analýza integrace systémů odborných informací pro vědu, výzkum a inovace v prostředí vysokých škol
Nina Wančová 2013 přerušeno prezenční Stehlík, Michal Role nových médií v muzejním vzdělávání
Andrea Watt 2009 přerušeno kombinovaná Sedláčková, Beáta Interakce člověk-počítač v knihovnicko-informačním vzdělávání
Iva Zadražilová 2014 studuje prezenční Landová, Hana Senioři a problematika digitální propasti
Úvod > O ústavu > Doktorandi