Nabídka neplacené stáže – Knihovna a Sbírka muzea dělnického hnutí – Národní muzeum

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea dělnického hnutí
Knihovna sbírky Muzea dělnického hnutí

Nástup: od 1. 4. nebo dle dohody
Náplň: spolupráce na základním zpracovávání knihovny, katalogizaci, evidenci
Uzávěrka: průběžně
Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z Prahy, aut. nádraží Praha-Holešovice)
Kontakt: jitka_gelnarova@nm.cz

Knihovna muzea dělnického hnutí ve správě Oddělení novodobých českých dějin čítá cca 20 tis. knih
z období od pol. 19. století do roku 1989 v několika jazycích. Obsahuje texty významných
představitelů dělnického hnutí v českých zemích, díla teoretiků marxismu a marxismu-leninismu,
zahrnuje českou a slovenskou beletristickou produkci jako součást propagandy po roce 1948,
metodické příručky a učební texty marxismu-leninismu, ale také cenné ukázky produkce domácích i
zahraničních odpůrců komunistické diktatury, které režim monitoroval.

Trojrozměrná sbírka Muzea dělnického hnutí
Nástup: od 1. 4. nebo dle dohody
Náplň: spolupráce na základním zpracovávání muzejní sbírky a evidenci
Uzávěrka: průběžně
Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z autobusového nádraží Praha-Holešovice)
Kontakt: jolana_tothova@nm.cz
Sbírka Muzea dělnického hnutí je tvořena dílčími částmi Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia
Fučíka a Muzea V. I. Lenina. Časově lze Sbírku MDH zasadit do období od roku 1848 do 80. let
20. století s tím, že hlavní těžiště sbírky je 20. století a starší období je spíše okrajovým doložením
počátků dělnického hnutí. Hlavní součástí muzejního fondu je podsbírka výtvarného umění – malby,
kresby, grafika, plastiky, tisky, medaile; podsbírka plakátů a podsbírka praporů a vlajek. Co se týče
jejich povahy, tak hlavním cílem sběru výtvarných děl bylo shromáždit díla zobrazující dělnickou a
spolkovou činnost, jakož i osobnosti světového i národního komunistického a socialistického hnutí.
Ve sbírce se tak nachází zcela explicitně propagandistická dobová díla, ovšem najdou se zde i díla
odkazující k sociální či dělnické tvorbě 19. a 20. století, jejichž význam se překrýval s cílem budování
sbírky. Dále je zde podsbírka řádů a vyznamenání, podsbírka předmětů z oboru militaria, podsbírka
modelů a maket, podsbírka předmětů z oboru vědy, techniky a průmyslu, podsbírka filatelistická,
podsbírka numismatická, podsbírka předmětů z oboru historie veřejného a spolkového života a
volného času, podsbírka pohlednic, podsbírka darů.

Úvod > Pracovní příležitosti > Nabídka neplacené stáže – Knihovna a Sbírka muzea dělnického hnutí – Národní muzeum