Czechinvest – Informační specialista do Oddělení informační podpory investic, Praha

Informační specialista do Oddělení informační podpory investic, Praha

 

Jaká je náplň práce Informačního specialisty?

 • analyzovat ekonomickou situaci a trendy vývoje české a světové ekonomiky
 • připravovat prezentace v angličtině o investičních příležitostech ČR a nabídce služeb CzechInvestu
 • poskytovat informační a konzultační služby pro interní a externí klienty
 • spolupracovat na nových investičních projektech do ČR
 • zpracovávat požadavky zahraničních investorů
 • vyhledávat a zajišťovat nové informační zdroje
 • připravovat statistické a marketingové materiály pro zahraniční investory (analýzy, slidy, brožury apod.)

 

Co by měl splňovat ideální kandidát? 

 • vysokoškolské vzdělání (přednostně magisterské vzdělání v oblasti informační vědy, nebo ekonomie)
 • český a anglický jazyk plynně, další jazyk výhodou
 • schopnost týmové práce
 • profesionální a příjemné vystupování
 • analytické myšlení, pečlivost
 • pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet, příp. databázové systémy)
 • dobré prezentační schopnosti výhodou

 

Na oplátku nabízíme:

 • možnost stát se profesionálem v dané oblasti a získat jedinečné know-how
 • spolupracovat s předními českými odborníky a významnými klienty agentury CzechInvest
 • získat znalosti o investičním a podnikatelském prostředí v ČR
 • příjemný a inspirativní pracovní kolektiv
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, vzdělávací kurzy, kurzy cizích jazyků)

 

 

 

Další informace:

 • místo výkonu práce Praha
 • termín nástupu 1. 7. 2017 nebo dle dohody
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu určitou (2 roky)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis s přesným uvedením pozice (emailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře na webu CzechInvestu).

Kontakt:

Mgr. Jana Koverdynská, nabor@czechinvest.org

Ing. Libuše Hartmanová, CSc., libuse.hartmanova@czechinvest.org

 

Adresa:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Personální odbor, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:

Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura CzechInvest prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura CzechInvest se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:

Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

Úvod > Pracovní příležitosti > Czechinvest – Informační specialista do Oddělení informační podpory investic, Praha