Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních
studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
U Kříže 8, Praha 5, 158 00
Tel.: +420 251 080 205
Kurz pro veřejnost: Proměny katalogizační politiky - od AACR2 k RDA
Srdečně zveme odbornou veřejnost na kurz katalogizačních pravidel RDA. Jedná se o dvoudenní seminář zaměřený na aktuální téma proměny národní katalogizační politiky v ČR....
Přednášky zahraničních hostů ze Španělska
Vážení studenti, dovolujeme si vás pozvat na dvě přednášky hostů ze Španělska, kteří navštíví náš ústav koncem dubna. Přednášky jsou přístupné všem zájemcům, těšíme se...
Podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro akademický rok 2015/2016
Aktuální podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro akademický rok 2015/2016 byly zveřejněny.  K přijetí musí uchazeč vypracovat projekt budoucí disertační práce...
Termíny přijímacích zkoušek zveřejněny
Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského i magisterského studia pro akademický rok 2015/2016 byly zveřejněny. Termíny pro prezenční i kombinované studium jsou shodné,...
V Pá 27. března bude sekretariát uzavřen
V Pá 27. března bude sekretariát z důvodu školení na hlavní budově FF UK uzavřen. Děkujeme za pochopení.